TRANG CHỦ

  VĂN BẢN

  TUYỂN SINH

   Trang chủ   Thông báo gần đây

   • Thông báo nghỉ lễ 02 - 09 - 2010            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         œ&                                                                            œ&       Số …. /TB/ TC - HC                                            ...
    Được đăng 18:33 30-08-2010 bởi Ban Quan Tri - 0982679242
   • Thông báo tuyển sinh   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       .........o0o........                                                      ..............o0o...............           Số:…../TB-CĐT ...
    Được đăng 17:58 30-08-2010 bởi Ban Quan Tri - 0982679242
   • Xin giấy xác nhận vay vốn. Thông báo cho tất cả các sinh viên đến xin giấy xác nhận vay vốn phải mang theo thẻ sinh viên, nếu không phòng đào tạo sẽ không giải quyết ...
    Được đăng 21:13 17-08-2010 bởi Ban Quan Tri - 0982679242
   • Điểm năm học 2009 - 2010 Thông báo cho tất cả sinh viên điểm 2009 - 2010, phòng Đào tạo sẽ công bố  điểm vào ngày 30/08/2010
    Được đăng 20:19 17-08-2010 bởi Phong Dao Tao
   Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »
   Tin mới nhất


   Google Search


    

   Tiện ích lịch